Close

Splošni pogoji nagradne igre

Splošni pogoji nagradne igre – Želiš dobiti brezplačno kopanje in savnanje

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je SKRIVNOSTI KAKAVA, Martina Kalinšek s.p. Jakhlova cesta 4, 1293 Šmarje-Sap (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 15 let. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravila sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

  • sprejmejo pravila in pogoje nagradne igre
  • všečkajo FB stran 20Chocolate.si

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 14.10.2016 od 10:00 ure do vključno 03.11.2016 do 23:59 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu, ne bodo upoštevani.

Glavna nagrada

  • 1x vstopnica za kopanje in savnanje

Izplačilo nagrade v denarju ni možna. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada je prenosljiva.

Žrebanje

Nagrajenca bomo izžrebali 04.11.2016 in njegovo (njeno) ime objavili na naši spletni strani. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.

Podelitev nagradne igre

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada je prenosljiva na tretjo osebo, ni pa možna menjava nagrad, ki niso določena v Splošnih pogojih nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in v zvezi s tem se strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 15 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli. V kolikor vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, je v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacije dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v 15 dneh po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da eksplicitno ne bo zbiral osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri.

Odgovornost

Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe teh spletnih strani.

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na mail info[afna]20chocolate.si. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico da po lastni presoji podaljša nagradno igro, in da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro in spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrade ne bodo podelil. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

V Trebnjem, 14.10.2016